TrajectLengte
Lengte route:0 m

Instellingen
Weergave coördinaten:
 
Koersinstellingen (alleen voor de Edge)
Waarschuwen vóór bocht op:
meter
seconden
Waarschuwen bij bochten scherper dan:
  graden
Gemiddelde snelheid:
  km/h
   
Keuzepuntroute
   
Wissen
   
   
Afdrukken
Titel (optioneel):
Routekleur:     
Kaartachtergrond:
(route-gedeeltes die niet samenvallen
met een wandelroute zijn grijs)
Inclusief:
   
   
   
   
   
  
Knooppuntenreeks delen
Knooppuntenreeks:
Snelkoppeling:
Openen
N.B. Er kunnen alleen vanuit de planner opgeslagen GPX-bestanden geopend worden!
 
 
Opslaan
Opslaan als:
voor Garmin outdoortoestellen zoals
eTrex, Oregon of GPSMAP
voor Garmin Edge of voor andere merken
optioneel, voor de Edge. Zie ook helpinfo
Routenaam:
Kleur:     
 
Deze route bevat meer dan 50 viapunten, en zal daarom opgesplitst worden!
Een route wordt altijd herberekend door het toestel!
Symbool kiezen
Artikelen op Wikipedia over deze omgeving
Wandelnetwerk Overijssel - Help

Hoe werkt het?

Klik om te beginnen op "start route" en klik daarna de keuzepunten aan waartussen je een route wilt laten berekenen. Als je de route wilt aanpassen, klik dan eerst op "stop route". Hierna kun je viapunten verplaatsen of verwijderen door ze aan te klikken en de instructies te volgen in het gele kader linksboven. Viapunten toevoegen doe je door het gewenste routesegment aan te klikken. Je kunt de route altijd voortzetten door op "start route" te klikken.

Deze routeplanner berekent altijd de kortste route, maar soms zijn er meerdere routes mogelijk tussen twee opeenvolgende keuzepunten. Je kunt de planner forceren de langere route te kiezen door het routesegment tussen de twee viapunten aan te klikken. De mogelijke alternatieven worden geel gekleurd; door er één aan te klikken wordt die gebruikt. Het is wel noodzakeljk dat zowel het begin als het einde van het alternatieve routesegment als viapunt aan de route is toegevoegd.

Door rechts te klikken op de kaart krijg je een menu met een optie om een waypoint te plaatsen, en een aantal koppelingen met andere informatiebronnen. Heb je een touchscreen, dan moet je je vinger even iets langer op het scherm houden.

Naam, omschrijving en pictogram van een waypoint kun je wijzigen door hem in de lijst rechts aan te klikken; een waypoint kun je verplaatsen door hem te verslepen.

Heb je al een reeks keuzepunten paraat, en wil je die omzetten in een route? Dat kan ook met deze planner! Start de zoekfunctie en voer de reeks met alle keuzepunten in, gescheiden door komma's of spaties. Zie ook de uitgebreide toelichting op het WayPoint blog.

Menuknoppen

OpenenOpenen: je kunt een GPX-bestand met een eerder gemaakte route of spoor openen om er verder aan te werken in de planner.
Let op! Alleen de vanuit deze planner opgeslagen GPX-bestanden kunnen geopend worden (en alleen de bestanden die opgeslagen zijn na het toevoegen van deze optie).
OpslaanOpslaan: geef op of hoe je de route wilt bewaren: als route, als spoor of als koers.
Voor outdoortoestellen als de eTrex, Oregon of GPSMAP is de route de beste keuze, aangezien je bij een spoor geen aanwijzingen krijgt. Het toestel zal de route herberekenen, maar omdat de keuzepunten meestal strategisch geplaatst zijn zal de uiteindelijke route vrijwel niet afwijken. Bij de meeste outdoortoestellen geldt een maximum van 50 viapunten per route. Bevat een gemaakte route meer viapunten, dan wordt deze opgesplitst.

Voor de Garmin Edge daarentegen is het spoor beter; de route bevat te weinig punten voor een goede berekening. De Edge geeft wél aanwijzingen bij een spoor. Optioneel kun je het ook als koers downloaden voor een Edge.
Een tcx-bestand met een koers kan geen waypoints bevatten; als je waypoints hebt, krijg je een zip-bestand met zowel een gpx- als een tcx-bestand. In het gpx-bestand zitten de waypoints.

Je kunt het bestand ook naar een e-mailadres laten verzenden.

Als je een rondrit gemaakt hebt, dan zal bij het opslaan de laatste 100 meter van de route/spoor/koers weggelaten worden. De reden hiervoor is dat een Garmin toestel niet overweg kan met een rondrit waar begin- en eindpunt samenvallen: als je de route/spoor/koers activeert op het beginpunt denkt het toestel dat hij al op de bestemming is aangekomen omdat je (ook) bij het eindpunt bent...
Door het eindpunt iets te verleggen wordt dat probleem voorkomen. Het laatste stukje zul je dus wel zonder begeleiding van je GPS moeten afleggen.

AfdrukkenHiermee kun je de route afdrukken. Kies kleur, kaartachtergrond (beide n.v.t. als je voor een zwart/wit-afdruk kiest), en of keuzepuntnummers, waypoints (indien van toepassing), het hoogteprofiel en een lijstje met de trajecten (met daarin trajectnaam, trajectlengte en cumulatieve afstand) afgedrukt moeten worden. Je kunt optioneel ook een naam aan je route geven.
Kies kaartachtergrondKies hiermee je kaartachtergrond.
Bepaal mijn locatieBepaal mijn locatie: hiermee kun je snel inzoomen op de plaats waar je nu bent. De nauwkeurigheid van de plaatsbepaling is afhankelijk van de ondersteuning door je browser.
InzoomenStapsgewijs inzoomen. Je kunt ook inzoomen door de shift-toets ingedrukt te houden en met de muis een kader te trekken.
UitzoomenStapsgewijs uitzoomen.
Tussen de vorige en deze knop wordt het zoomniveau met een getal weergegeven; vanaf zoomniveau worden keuzepuntnummers getoond (indien aangevinkt bij de instellingen), en vanaf niveau de POI's.
Inzoomen op routeZoom de kaart in (of uit) zodat de hele route in beeld is.
Maak rondritAls je deze knop inschakelt (hij wordt dan lichtblauw) wordt de route van het laatste punt naar het beginpunt automatisch berekend, zodat je een rondrit krijgt. De terugrit wordt pas zichtbaar als je meer dan twee routepunten geselecteerd hebt (omdat hij anders exact samenvalt met de heenrit).
Toon hoogteprofielOpen het hoogteprofiel van de gemaakte route in een venster. Als je de muis over het hoogteprofiel beweegt wordt de plaats van de punten op de kaart gemarkeerd.
Ongedaan makenHiermee kun je bewerkingen ongedaan maken.
Wis route en/of waypointsWis de complete route en/of de aangemaakte waypoints, zodat je opnieuw kunt beginnen.
InstellingenHier kun je instellen of je veerponten wilt vermijden, POI's getoond moeten worden, in welk formaat coördinaten weergegeven moeten worden, en kun je een aantal zaken voor het genereren van een koers aanpassen.
Adres, plaats of keuzepunt zoekenHiermee kun je snel adressen, plaatsen, coördinaten of keuzepunten opzoeken. Je krijgt een lijstje van de 25 dichtstbijzijnde zoekresultaten (keuzepunten max. 10) te zien met de afstand en richting t.o.v. het eerste gevonden zoekresultaat (behalve bij coördinaten; dan is er natuurlijk maar één resultaat). De kaart verspringt automatisch naar het eerste zoekresultaat.
De zoekfunctie kan bij coördinaten in de meeste gevallen automatisch het juiste formaat herkennen (inclusief RD-coördinaten).
Je kunt een zoekresultaat omzetten naar een waypoint als je op het symbool klikt.

Je kunt ook een reeks keuzepunten gescheiden door komma's of spaties invoeren. De planner kan alleen een route berekenen als de keuzepunten aaneensluitend zijn! Mocht er meer dan één resultaat zijn dan kun je zelf het juiste beginpunt kiezen. Als de planner niet de hele route kan berekenen omdat niet alle punten aaneensluitend zijn wordt het deel dat wèl gevonden is getoond. Kijk dan even naar het eindpunt van de route en vergelijk dat met de ingevoerde lijst van keuzepunten. Als er maar een enkel punt ontbreekt is het 't makkelijkste om de lijst aan te passen en de planner opnieuw te laten zoeken.
Je kunt de route ook met de hand voltooien; klik daarvoor op de knop "start route".

HelpToont de toelichting die je nu leest.

Gebruik op smartphone

Routes gemaakt met deze planner op je smartphone kun je met behulp van Garmin Connect direct overzetten naar je Garmin Edge; daar komt geen PC meer aan te pas!
Het opslaan van GPX-bestanden werkt op een smartphone net iets anders dan op je PC; dat kan soms verwarring opleveren. Hieronder een korte beschrijving van het proces.

Vervolgstappen op iOS

  1. Heb je Garmin Connect nog niet geïnstalleerd? Doe dat eerst!
  2. Als je het bestand hebt opgeslagen verschijnt er rechts naast de browserbalk het volgende symbool: Cirkeltje met daarin een pijltje naar beneden; klik deze aan waarna je het scherm uit stap 4 te zien krijgt.
  3. Je kunt het bestand ook terugvinden met de Bestanden app; open deze en klik de map Downloads aan. In deze map vind je het bestand terug, klik daarop.
  4. Je krijgt nu een scherm te zien met enkel bestandsnaam en -grootte. Klik nu op dit symbool rechtsboven VierkantjeCirkeltje met daarin een pijltje naar boven waarna je een lijst met opties te zien krijgt. Als het goed is staat Garmin Connect als een van de eerste keuzes; zo niet, scroll dan in de lijst naar rechts en selecteer het symbool met drie puntjes (Meer). Je krijgt dan een uitgebreide lijst met opties; Kies Garmin Connect.
    Verschillende apps

Vervolgstappen op Android

Heb je Garmin Connect nog niet geïnstalleerd? Doe dat eerst!

Als je het bestand hebt opgeslagen verschijnt er onderaan een link waarmee je het bestand direct kunt openen. Later kan ook, dan vind je hem met je bestanden-app in de map Downloads. Klik op het bestand en kies daarna de gewenste Garmin Connect (als Connect het enige programma op je smartphone is dat gpx-bestanden kan openen krijg je die vraag niet en wordt het direct geopend).

Colofon

Het routenetwerk op deze site is met zorg samengesteld door Jan Kelder. Klopt er iets niet? Meld 't dan aan hem op

(Delen van) deze planner mogen niet hergebruikt worden zonder toestemming van de rechthebbenden, te weten Jan Kelder (de gegevens van het routenetwerk) en JaVaWa GPS-tools (de planner zelf). Bepaalde informatie en technieken zijn afkomstig van derden welke hieronder vermeld zijn; informatie over de gebruiksrechten zijn via de gelinkte sites te vinden.
Het gebruik van deze planner is geheel voor eigen risico; er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Deze planner maakt gebruik van de volgende bronnen en technieken van:

POI's
Technieken Informatiebronnen Kaartachtergronden Pictogrammen

© 2023 JaVaWa. Laatst bijgewerkt: 17-3-2023

Klik hier om te beginnen met
het maken van een route
Klik hier om er een rondrit van te maken