TrajectLengte
Lengte route:0 m

Instellingen
Weergave coördinaten:
 
Koersinstellingen (alleen voor de Edge)
Waarschuwen vóór bocht op:
meter
seconden
Waarschuwen bij bochten scherper dan:
  graden
Gemiddelde snelheid:
  km/h
   
Wissen
   
   
Afdrukken
Titel (optioneel):
Routekleur:     
Kaartachtergrond:
(track-gedeeltes die niet samenvallen
met een wandelroute zijn grijs)
Inclusief:
   
   
   
   
   
  
Opslaan
Opslaan als:
Tracknaam:
Kleur:     
 
 
Deze route bevat meer dan 50 viapunten, en zal daarom opgesplitst worden!
Een route wordt altijd herberekend door het toestel!
Symbool kiezen
Artikelen op Wikipedia over deze omgeving
Wandelnetwerk Overijssel - Help

Hoe werkt het?

Klik om te beginnen op "start route" en klik daarna de keuzepunten aan waartussen je een route wilt laten berekenen. Als je de route wilt aanpassen, klik dan eerst op "stop route". Hierna kun je viapunten verplaatsen door ze te verslepen naar een ander keuzepunt. Viapunten toevoegen doe je door het gewenste routesegment te verslepen naar een ander keuzepunt; viapunten kun je verwijderen door ze aan te klikken. Je kunt de route altijd voortzetten door op "start route" te klikken.

Deze routeplanner berekent altijd de kortste route, maar soms zijn er meerdere routes mogelijk tussen twee opeenvolgende keuzepunten. Je kunt de planner forceren de langere route te kiezen door het routesegment tussen de twee viapunten aan te klikken. De mogelijke alternatieven worden geel gekleurd; door er één aan te klikken wordt die gebruikt. Het is wel noodzakeljk dat zowel het begin als het einde van het alternatieve routesegment als viapunt aan de route is toegevoegd.

Op een touchscreen werkt het allemaal net even anders, omdat verslepen daar niet gaat. In plaats daarvan klik je op een viapunt of routesegment, waarna je instructies op je scherm krijgt met de te verrichten handelingen.

Door rechts te klikken op de kaart krijg je een menu met een optie om een waypoint te plaatsen, en een aantal koppelingen met andere informatiebronnen. Heb je een touchscreen, dan moet je je vinger even iets langer op het scherm houden.

Naam, omschrijving en pictogram van een waypoint kun je wijzigen door hem in de lijst rechts aan te klikken; een waypoint kun je verplaatsen door hem te verslepen.

Menuknoppen

OpslaanOpslaan: geef op of je de route als track, als koers (mét koerspunten; alleen voor de Edge) of als route1) wilt downloaden; geef een naam en een kleur voor de track op en klik op "downloaden". Het bestand kun je zo op je toestel zetten, of openen in MapSource of BaseCamp voor nabewerking.

Je kunt het bestand ook direct naar je toestel laten sturen, mits je de Garmin Communicator Plugin geïnstalleerd hebt.

Als derde optie kun je het bestand naar een e-mailadres laten verzenden.

Een tcx-bestand met een koers kan geen waypoints bevatten; als je waypoints hebt, krijg je een zip-bestand met zowel een gpx- als een tcx-bestand. In het gpx-bestand zitten de waypoints.

Als je een rondrit gemaakt hebt, dan zal bij het opslaan de laatste 100 meter van de track/koers/route weggelaten worden. De reden hiervoor is dat een Garmin toestel niet overweg kan met een rondrit waar begin- en eindpunt samenvallen: als je de track/koers/route activeert op het beginpunt denkt het toestel dat hij al op de bestemming is aangekomen omdat je (ook) bij het eindpunt bent...
Door het eindpunt iets te verleggen wordt dat probleem voorkomen. Het laatste stukje zul je dus wel zonder begeleiding van je GPS moeten afleggen.

1) Bij een route zal er op elk keuzepunt een viapunt geplaatst worden. Omdat een route altijd herberekend wordt in het toestel, kan deze afwijken van de hier gemaakte route. Je kunt dus het beste een track of een koers gebruiken; die blijft altijd intact.
Daarnaast geldt er bij de meeste toestellen een maximum van 50 viapunten per route. Bevat een gemaakte route meer viapunten, dan wordt deze opgesplitst.

AfdrukkenHiermee kun je de route afdrukken. Kies kleur, kaartachtergrond (beide n.v.t. als je voor een zwart/wit-afdruk kiest), en of keuzepuntnummers, waypoints (indien van toepassing), het hoogteprofiel en een lijstje met de trajecten (met daarin trajectnaam, trajectlengte en cumulatieve afstand) afgedrukt moeten worden. Je kunt optioneel ook een naam aan je route geven.
Kies kaartachtergrondKies hiermee je kaartachtergrond.
Bepaal mijn locatieBepaal mijn locatie: hiermee kun je snel inzoomen op de plaats waar je nu bent. De nauwkeurigheid van de plaatsbepaling is afhankelijk van de ondersteuning door je browser.
InzoomenStapsgewijs inzoomen. Je kunt ook inzoomen door de shift-toets ingedrukt te houden en met de muis een kader te trekken.
UitzoomenStapsgewijs uitzoomen.
Tussen de vorige en deze knop wordt het zoomniveau met een getal weergegeven; vanaf zoomniveau worden keuzepuntnummers getoond (indien aangevinkt bij de instellingen), en vanaf niveau de POI's.
Inzoomen op routeZoom de kaart in (of uit) zodat de hele track in beeld is.
Maak rondritAls je deze knop inschakelt (hij wordt dan lichtblauw) wordt de route van het laatste punt naar het beginpunt automatisch berekend, zodat je een rondrit krijgt. De terugrit wordt pas zichtbaar als je meer dan twee routepunten geselecteerd hebt (omdat hij anders exact samenvalt met de heenrit).
Toon hoogteprofielOpen het hoogteprofiel van de gemaakte route in een venster. Als je de muis over het hoogteprofiel beweegt wordt de plaats van de punten op de kaart gemarkeerd.
Ongedaan makenHiermee kun je bewerkingen ongedaan maken.
Wis track en/of waypointsWis de complete route en/of de aangemaakte waypoints, zodat je opnieuw kunt beginnen.
InstellingenHier kun je instellen of je veerponten wilt vermijden, POI's getoond moeten worden, in welk formaat coördinaten weergegeven moeten worden, en kun je een aantal zaken voor het genereren van een koers aanpassen.
Adres, plaats of keuzepunt zoekenHiermee kun je snel adressen, plaatsen, coördinaten of keuzepunten opzoeken. Je krijgt een lijstje van de 25 dichtstbijzijnde zoekresultaten (keuzepunten max. 10) te zien met de afstand en richting t.o.v. het eerste gevonden zoekresultaat (behalve bij coördinaten; dan is er natuurlijk maar één resultaat). De kaart verspringt automatisch naar het eerste zoekresultaat.
De zoekfunctie kan bij coördinaten in de meeste gevallen automatisch het juiste formaat herkennen (inclusief RD-coördinaten). Je kunt een zoekresultaat omzetten naar een waypoint als je op het symbool klikt.
HelpToont de toelichting die je nu leest.

Gebruik op smartphone

Routes gemaakt met deze planner op je smartphone kun je met behulp van Garmin Connect direct overzetten naar je Garmin Edge; daar komt geen PC meer aan te pas!
Het opslaan van GPX-bestanden werkt op een smartphone net iets anders dan op je PC; dat kan soms verwarring opleveren. Hieronder een korte beschrijving van het proces.

Vervolgstappen op iOS

  1. Heb je Garmin Connect nog niet geïnstalleerd? Doe dat eerst!
  2. Als je het bestand hebt opgeslagen verschijnt er rechts naast de browserbalk het volgende symbool: Cirkeltje met daarin een pijltje naar beneden; klik deze aan waarna je het scherm uit stap 4 te zien krijgt.
  3. Je kunt het bestand ook terugvinden met de Bestanden app; open deze en klik de map Downloads aan. In deze map vind je het bestand terug, klik daarop.
  4. Je krijgt nu een scherm te zien met enkel bestandsnaam en -grootte. Klik nu op dit symbool rechtsboven VierkantjeCirkeltje met daarin een pijltje naar boven waarna je een lijst met opties te zien krijgt. Als het goed is staat Garmin Connect als een van de eerste keuzes; zo niet, scroll dan in de lijst naar rechts en selecteer het symbool met drie puntjes (Meer). Je krijgt dan een uitgebreide lijst met opties; Kies Garmin Connect.
    Verschillende apps

Vervolgstappen op Android

Heb je Garmin Connect nog niet geïnstalleerd? Doe dat eerst!

Als je het bestand hebt opgeslagen verschijnt er onderaan een link waarmee je het bestand direct kunt openen. Later kan ook, dan vind je hem met je bestanden-app in de map Downloads. Klik op het bestand en kies daarna de gewenste Garmin Connect (als Connect het enige programma op je smartphone is dat gpx-bestanden kan openen krijg je die vraag niet en wordt het direct geopend).

Colofon

Het routenetwerk op deze site is met zorg samengesteld door Jan Kelder. Klopt er iets niet? Meld 't dan aan hem op

(Delen van) deze planner mogen niet hergebruikt worden zonder toestemming van de rechthebbenden, te weten Jan Kelder (de gegevens van het routenetwerk) en JaVaWa GPS-tools (de planner zelf). Bepaalde informatie en technieken zijn afkomstig van derden welke hieronder vermeld zijn; informatie over de gebruiksrechten zijn via de gelinkte sites te vinden.
Het gebruik van deze planner is geheel voor eigen risico; er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Deze planner maakt gebruik van de volgende bronnen en technieken van:

POI's
Technieken Informatiebronnen Kaartachtergronden Pictogrammen

© 2021 JaVaWa. Laatst bijgewerkt: 29-7-2021

Klik hier om te beginnen met
het maken van een route
Klik hier om er een rondrit van te maken